Iran SSB ve ÖEB'de Döviz Tahsis işlemleri HK.

Sayın Üyemiz,

 

İlgi:     05.09.2018 tarih ve 12449 sayılı yazımız.

 

İlgi'de kayıtlı yazımızda, Tahran Ticaret Müşavirliğimizden alınan bilgiler doğrultusunda, İran tarafından uygulanacak yeni döviz politikası kapsamında İran Merkez Bankası (CBI) tarafından belirlenen resmi kurdan yararlanılarak İran'a ithaline izin verilecek ürünler ve CBI tarafından izin verilen döviz bürolarına döviz alış-veriş tebliğinin uygulanmasına ilişkin hususlar hakkında bilgi iletilmişti

 

Bu defa, Türkiye İhracatçılar Meclisi Genel Sekreterliğinden alınan bir yazıda; Ticaret Bakanlığı'ndan gelen, Tahran Ticaret Müşavirliğimizden edinilen bilgiler doğrultusunda, Serbest Sanayi Ticaret ve Özel Ekonomik Bölgelerde ürün sipariş kaydı ve döviz tahsis sistemine yönelik kararlar açıklandığı belirtilerek, uygulamaya ilişkin aşağıdaki hususlara yer verilmektedir.

 

  • Serbest Sanayi Ticaret Bölgeleri (SSB) ve Özel Ekonomik Bölgeler (ÖEB) kanunları çerçevesinde yurt dışından Bölgelere ürün ithalatı mümkündür. Bu çerçevede, Bölgelerin giriş ve çıkışlarında gümrük kapılarının mevcut olduğundan yurt dışından Bölgelere ürün girişinde halen uygulanmakta olan mevzuat çerçevesinde işlem yapılacak olup, Bölgelerden ülkeye ürün çıkışında ise ana ülkenin gümrük mevzuatı uygulanacaktır. Gümrük İdaresi mevzuatın uygulanmasında Bölgelerle gerekli işbirliğini sağlayacaktır.
  • Ürün ithalatı hususunda SSB ve ÖEB'lerde faaliyet gösteren iş insanları Bölgelerin mevzuatı çerçevesinde Ticareti Geliştirme Sisteminde sipariş kayıt işlemlerini gerçekleştirebilir. Diğer taraftan, söz konusu Sistemde, gerek duyulacak değişiklikler yine Bölgelerin mevzuatı çerçevesinde gerekli soruşturmalar yapıldıktan sonra yapılabilecektir.
  • İş insanlarının işlemlerinin kolaylaştırılması amacıyla SSB ve ÖEB'lerdeki Sipariş Kayıt Sisteminde “Ticaret Kartı” vb. diğer gerekli soruşturmaların yapılabilmesi için yöntemler bulunmaktadır.
  • İran Merkez Bankası'nın yeni döviz sistemi doğrultusunda, 1.Grup ürünler haricindeki ürünlere ikinci döviz piyasasından döviz tahsis edilecektir.
  • SSB ve ÖEB'lerdeki sipariş kaydı sistemi SSB ve ÖEB'ler Yüksek Konseyi Genel Sekreterliğinin onayı ve Bölgelere hâkim kanunlar ve mevzuatlar çerçevesinde olacaktır. Gerektiğinde Merkez Bankası, Gümrük İdaresi vb. kuruluşların ihtiyaç duydukları veriler söz konusu sistemden gönderilebilecektir.
  • Üreticiler, yatırımcılar ve yabancı ortaklar, döviz talep etmeden veya finans yoluyla üretim tesislerinde, yatırım aşamasındaki projeleri veya tesis halindeki fabrikalarında kullanacakları gerekli makine ve teçhizat, hammadde, ara malları vb. malzemelerin ithalatı için FTZ ve SEZ Yüksek Konseyi Genel Sekreterliğinin onaylı Sipariş Kayıt Sistemi üzerinden işlem yapabilecektir.

 

Bilgilerinizi rica ederim.