Pazara Giriş Uygulamaları HK.

 

Türkiye İhracatçılar Meclisi Genel Sekreterliğinden alınan bir yazıda; Ticaret Bakanlığının bir yazısına atfen, 1483 (2003) sayılı BMGK kararının 19. ve 23. paragrafları çerçevesinde malvarlıkları dondurulan şahıslar ve kuruluşlar listesinden "Iraqi Life Insurance Company" ve "National Insurance Company" firmalarının 13 Temmuz 2018 tarihi itibariyle çıkarıldığı ifade edilmekte olup, Birleşmiş Milletler'in konu ile ilgili duyurusuna ise https://www.un.org/press/en/2018/sc13423.doc.htm  adresinden ulaşabileceği belirtilmektedir.

 

Bilgilerinizi rica ederim.