Genel Bilgi


İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri, ülkemiz ihracatını arttırmak, ihraç ürünlerini çeşitlendirmek ve ürünlere rekabet gücü kazandırmak için pek çok faaliyet gerçekleştirmektedir. Bu faaliyetleri çatısı altında bulunan 7 İhracatçı Birliği ile gerçekleştiren İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri;

Bu çerçevede Birliğimiz 2017 yılı içerisinde ;

 • Ekonomi Bakanlığı ile işbirliği içerisinde yurt dışından önemli satın almacıların ve potansiyel arz eden firmaların yetkililerinin getirildiği 51 adet alım heyeti
 • Yurt dışında önemli pazarların ziyaret edilerek ilgili ülkedeki önemli firmalar ile firmalarımızın bir araya getirildiği 23 adet ticaret heyeti
 • Üye firmalarımızın katılımıyla oluşturulan Türkiye stantlarıyla, yurt dışında sektörlerinde dünyanın en önemli fuarlarına gerçekleştirilen 20 milli katılım pavilyonu
 • Sektörlerimizi temsilen yurt dışındaki fuarlarda açılan 23 adet info stand
 • Şirketlerin uluslararası rekabet güçlerinin geliştirilmesine yönelik ihtiyaç analizi, istihdam, eğitim, danışmanlık, yurt dışı pazarlama ve alım heyeti faaliyetlerinden oluşan 24 UR-GE projesi
 • Ar-Ge ve inovasyon kültürünün yaygınlaşmasına katkıda bulunmak ve üniversite-sanayi-kamu-girişimci işbirliği ile yüksek katma değerli üretimini arttırmak amacıyla düzenlenen 2 Ar&Ge proje pazarı
 • Üye firmalarımızın personel kalitesinin artması, var olan personelin eksikliklerinin tamamlanması amacıyla 744 firmadan 2.213 kişiye verilen 161 eğitim
 • Tasarım, teknolojinin ve üretimin olanaklarının yanı sıra toplumun, insanın ve çevrenin ihtiyaçlarını iyi analiz ederek ülkemizdeki güçlü üretim altyapısı ile iç ve dış pazarlara yeni ürünler sunma potansiyelini arttırmak amacıyla düzenlenen 5 Tasarım Yarışması
 • Avrupa Birliği'nin desteğiyle sektörlerimizde üye firmalarımızın uluslararası rekabet gücünü arttırıcı, üretim ve Ar&Ge faaliyetlerini destekleyici 6 adet AB projesi
 • Sektör problemlerinin masaya yatırılarak çözüm önerilerinin değerlendirilmeye alındığı 5 çalıştay
 • Üye firmalarımızın ihtiyaç duydukları bilgilendirmelerin sağlanması amacıyla 27 seminer ve konferans,  30 yayın, 711 günlük bülten ve Pazar araştırma raporu

gerçekleştirilmiştir.

 

Bunların yanı sıra Birliğimiz aşağıdaki konularda da faaliyetlerini devam ettirmektedir.

 • Sektörler itibariyle ihracatı kayıt ve tescil etmek ve bu kayıtları temel alarak istatistikler üretmek,
 • İhracat ile ilgili konularda derinlemesine analizler gerçekleştirerek raporlar hazırlamak,
 • Hedef pazarlar için pazar raporları hazırlamak ve benzeri Ar-Ge faaliyetlerinde bulunmak,
 • Türk ürünlerini dünya pazarlarına tanıtmak amacıyla gerekli ve faydalı görülen diğer kuruluşlarla işbirliği yapmak,
 • Mevcut ve potansiyel pazarlara yönelik pazar araştırmaları yapmak,
 • Avrupa Birliği uyum sürecinde Türk Kimya Sektörü için birçok yenilik ve değişikliği takip ederek bu kapsamda REACH ile ilgili çalışmaları sürdürmek.