ABD'nin Ortak Kapsamlı Eylem Planından Çekilmesi Hakkında

ABD'NİN ORTAK KAPSAMLI EYLEM PLANINDAN ÇEKİLMESİ HAKKINDA


Türkiye İhracatçılar Meclisi Genel Sekreterliğinden alınan bir yazıda, T.C Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nün bir yazısına atfen, ABD Başkanı Trump'ın 8 Mayıs 2018 tarihinde İran nükleer programına ilişkin P5+1 ülkeleri ile AB tarafından 15 Temmuz 2015 tarihinde imzalanan “Ortak Kapsamlı Eylem Planı”na (Joint Comprehensive Plan of Action -JCPOA) katılma kararından vazgeçtiğini ve İran'ın nükleer programı ile ilgili yaptırımları yeniden uygulamaya başlayacağını açıkladığına dair bilgiler verilmektedir.


Yazıda devamla, açıklama sonrasında, Hazine Bakanlığı'nın “Office of Foreign Assets Control -OFAC” birimi, Kararın uygulanması için devreye girmiştir. OFAC'tan yapılan yapılan açıklamada, İran'ın nükleer programı ile ilgili yaptırımların 90 gün ve 180 günlük “wind-down” sürelerinin sonunda uygulanacağı; bu sürelerin tamamlanmasından sonra uygulanabilir yaptırımların bütünüyle devreye gireceği; bunun, hem birincil hem de ikincil yaptırımlar alanındaki eylemleri içerdiği belirtilmiştir.


OFAC'ın, web sayfasında yayımlanan, “wind-down” süreler ve bunlar sonunda uygulanacak yaptırımlar ile ilgili açıklama notuna ekte yer verilmektedir.


Konuya ilişkin olarak;


Birliğimizce konuya ilişkin hazırlanan bilgi notu ekte yeralmaktadır.