Nasıl Üye Olurum ?

Nasıl Üye Olurum

ÜYELİK BAŞVURUSU İÇİN GEREKEN BELGELER

Sayın Yetkili,

Web sitemizde  ''ÜYELİK'' sekmesinin içerisinde yer alan ''ÜYELİK BAŞVURU FORMU''  doldurulduktan sonra, işlem sonunda yazıcınızdan alacağınız ''Üye Başvuru Formu ve Taahhütname'' nin ıslak imzalı ve şirket kaşeli olacak şekilde tarafımıza iletilmesi gerekmektedir.

10.08.2018 tarihinde gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulda alınan karar doğrultusunda, mezkûr Birlik üyelerinden tahsil edilecek giriş aidatları belirlenmiştir.

 

Hizmet İhracatçıları Birliği üyelik aidat ücreti 2017 yılı Kurumlar Vergisi Beyannamenizde belirtilen toplam satışlar rakamınıza göre değişecektir. (CİRONUZ) Söz konusu cironuz 0-1,99 milyon TL arasında ise 1 brüt asgari ücret 2.030 TL, 2-4,99 MİLYON TL arasında ise 2 brüt asgari ücret 4.060 TL, 5-7,99 milyon TL arasında ise 3 brüt asgari ücret 6.090 TL, 8-14,99 milyon TL arasında ise 4 asgari ücret 8.120 TL, 15 milyon ve üzeri için 5 brüt asgari ücret 10.150 TL olarak belirlenmiştir.

 

Üyelik başvuru formu ve Taahhütnameye ek olarak 2017 yılı Kurumlar Vergisi Beyannamesinin Vergi dairesi SMMM veya YMM onaylı aslı olması gerekmektedir. Kurumlar Vergisi Beyannamenizi onaylayan SMMM veya YMM'nin faaliyet belgesi ile birlikte imza beyannamesini Üyelik başvuru formu ve Taahhütname ile birlikte tarafımıza iletmeniz gerekmektedir.  

Üyelik ücreti için web sitemizde yer alan üyelik sekmesinin içerisindeki yıllık aidatlar ve hesap numaralarından iban bilgilerimize ulaşabilirsiniz. EFT gönderecek iseniz, alacaklı ismi ''Hizmet İhracatçıları Birliği'' olarak belirtmeniz gerekmektedir.

Üyelik Şartları ve Bilgilendirme:

1. Üyelik başvuru formunda Hizmet İhracatçıları Birliği'ni işaretleyiniz.

2. Vekâletname ile üyelik yaptırılması halinde, vekâletname ve vekilin imza sirküleri taranarak ilgili alana yüklenmesi gerekmektedir.

3. Hizmet İhracatçıları Birliği giriş aidatı, cari yıldan bir önceki yıl; 

0-1,99 milyon TL arası cirosu bulunan firmalar için aylık asgari ücretin brüt tutarının 1 katı (2030 TL)

2-4,99 milyon TL arası cirosu bulunan firmalar için aylık asgari ücretin brüt tutarının 2 katı (4060 TL)

5-7,99 milyon TL arası cirosu bulunan firmalar için aylık asgari ücretin brüt tutarının 3 katı (6090 TL)

8-14,99 milyon TL arası cirosu bulunan firmalar için aylık asgari ücretin brüt tutarının 4 katı (8120 TL)

15 milyon TL ve üzeri cirosu bulunan firmalar için aylık asgari ücretin brüt tutarının 5 katıdır. (10150 TL)

4. Yeni üye olan firmalardan ayrıca yıllık aidat tahsil edilmeyecektir.

5. Daha önce Genel Sekreterliğimiz bünyesindeki herhangi bir Birliğe üyeliği bulunup istifa etmiş olan firmaların yeniden üye olmak istemesi durumunda, varsa mevcut borçlarını ödeyip üye olmak için dilekçe, imza sirküleri ile birlikte  giriş aidatını ödeyerek üyeliklerini aktif hale getirebilirler. 

6. 2016 yılından itibaren ihracatı kayda aldırmak, Birlikler tarafından sunulan hizmetlerden yararlanmak, hizmet ihracatçılarına sunulan hususi damgalı pasaport başvurusunda bulunmak, devlet teşviklerinden yararlanmak veya üyesi olduğu Birliğin genel kuruluna iştirak etmek üzere başvuranların talepleri, var ise daha önceki yıllarda tahakkuk etmiş borçları, bu borçlara ilişkin gecikme faizleri ve cari yıla ait yıllık aidat tahsil edilerek yerine getirilir.