ABD Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Hk.

Sayın Üyemiz,

 

Türkiye İhracatçılar Meclisi Genel Sekreterliğinden alınan bir yazıda; Ticaret Bakanlığının bir yazısına atfen, 16 Ağustos 2018 tarihinde ABD Ticaret Temsilciliği Ofisi (USTR) tarafından;

 

  • Ülkemizin Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi'nden (GTS) faydalanıcı konumunun gözden geçirilmesi sürecinin başlatıldığı,
  • Gözden geçirme sürecinin 4 Mart 2019 tarihinde tamamlandığı ve kişi başı milli gelir, yoksulluk oranı, ihracatındaki sektör ve pazar çeşitliliği gibi hususların Türkiye'nin ekonomik gelişiminin kanıtları olduğuna atıfla ülkemizin program dışı bırakılacağının açıklandığı,
  • ABD mevzuatı (Trade Act) uyarınca ihracatçılarımızın açıklamadan itibaren en az 60 gün boyunca (3 Mayıs 2019 tarihine kadar) GTS'den yararlanmaya devam edebileceği bildirilmektedir.

 

Ülkemizin GTS programından çıkarılması neticesinde ihracatçılarımızın tabi olacakları gümrük vergilerini gösterir 2019 yılı ABD tarife cetveli (“General” adlı sütun) EK l'de, ABD'nin GTS kapsamında ülkemizden ithal ettiği ürünler listesi (https://dataweb.usitc.gov/ https://dataweb.usite.gov/adresinden temin edilen) EK 2'de ve TİM Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi görüşü EK 3'te sunulmaktadır.

 

Bu çerçevede, ülkemizin GTS programından çıkarılmasıyla birlikte programdan yararlanan ihracatçıların ABD pazarında önümüzdeki döneme dair ihracat projeksiyonları hakkında varsa değerlendirmelerinizin 22 Mart 2019 Cuma günü saat 12:00'ye kadar, emrah.ozturk@immib.org.tr e-posta adresine iletilmesini rica ederim.

 

Ek 1: ABD 2019 Tarife Cetveli

Ek 2: ABD'nin GTS Kapsamında Türkiye'den İthal Ettiği Ürünler

Ek 3: TİM Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Görüşü