GSP CNL Başvurularında Kullanılmak Üzere - 2017 Yılı İlk 9 Aya Ait İstatistikler Hk.

 

Sayın Üyemiz,

 

Türkiye İhracatçılar Meclisi Genel Sekreterliğinden alınan bir yazıda; Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünün bir yazısına atfen, Amerika Birleşik Devletleri Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi kapsamında CNL başvurusunda kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan 2017 yılı ilk dokuz aylık döneme ait ticaret istatistiklerinin USTR'ın web sitesinde yayınlandığı bildirilmektedir.

 

Konuya ilişkin ayrıntılı bilgiye https://www.federalregister.gov/documents/2017/11/14/2017-24579/generalized-system-of-preferences-import-statistics-relating-to-competitive-need-limitations-and adresinden ulaşılabileceği ifade edilmektedir.

 

Bilgilerinizi rica ederim.