VIII. Uluslararası Maden ve Petrol Expo Hk.

Sayın Üyemiz,

 

T.C. Ekonomi Bakanlığından alınan bir yazıda; Dışişleri Bakanlığının bir yazısına atfen, Moğolistan Madencilik ve Endüstri Bakanlığı tarafından 4-6 Nisan 2018 tarihlerinde Ulanbator'da düzenlenecek "Mongolia Mining 2018" VIII. Uluslararası Maden ve Petrol Expo'ya ilişkin olarak organizasyon koordinatörünün Ulanbator Büyükelçiliğimize muhatap yazısı ekte yer almakta olup, söz konusu yazıda, organizasyon koordinatörü tarafından anılan etkinlik hakkında ilgilenebilecek Türk firmalarının bilgilendirilmesinin talep edildiği belirtilmektedir.

 

Yazıda devamla, Dışişleri Bakanlığının konuya ilişkin mütalaasında, Moğolistan'ın maden kaynakları bakımından dünyanın önde gelen ülkeleri arasında yer aldığı; ülkenin halihazırda keşfedilmiş kömür, bakır, altın, uranyum, nikel, demir gibi pek çok önemli maden rezervleri yanında halihazırda keşfedilmemiş ciddi maden yataklarının bulunduğunun tahmin edildiği; maden ihracatının ülke ekonomisinin temelini teşkil ettiği; ülkedeki büyük maden rezervlerinin dünyanın pek çok ülkesinden maden arama, işletme ve madencilik sektörüne hizmet veren firmaları ülkeye çektiği; bu itibarla, bahse konu etkinliğe ülkemizdeki madencilik ve bununla ilgili hizmetler sektörlerinde faaliyet gösteren firma temsilcilerinin iştirak etmesinin yararlı olacağının kaydedildiği ifade edilmektedir.

 

Bilgilerinizi rica ederim.

 

EK: Mektup ve Broşür