Genel Bilgi


İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri, ülkemiz ihracatını arttırmak, ihraç ürünlerini çeşitlendirmek ve ürünlere rekabet gücü kazandırmak için pek çok faaliyet gerçekleştirmektedir. Bu faaliyetleri çatısı altında bulunan 7 İhracatçı Birliği ile gerçekleştiren İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri;

Bu çerçevede Birliğimiz 2018 yılı içerisinde ;

 • Hizmet İhracatçıları Birliğinin Genel Sekreterliğimiz bünyesinde kurulması ile İMMİB ailesi olarak güçlenerek büyüdük. 
 • 26 farklı ülkeye ticaret heyeti organizasyonu gerçekleştirdik. Bu organizasyonlarımıza 336 üye firmamız katılım sağladı; 1.169 alıcı firma ile bir araya gelme fırsatı elde etti ve toplam 3.362 adet ikili görüşme yapıldı.
 • 34 adet alım heyeti organizasyonu ile 82 ülkeden 1.425 alıcı firmanın ülkemize gelmesini sağladık ve 1.225 Türk ihracatçısı ile iş ilişkisi kurmalarında ilk adım oldu.
 • 23 adet fuara düzenlediğimiz milli katılım organizasyonları ile 696 Türk firması, 11 farklı ülkede ürünlerini dünyaya sergilendi.
 • 18'i yurt dışında 12'si yurt içinde olmak üzere toplam 12 ülkede 30 adet info stand kurarak sektörlerimizin temsilini gerçekleştirdik.
 • 7 adet Türkiye Tanıtım Standı kurduk.
 • 2018 yılında Birliğimiz bünyesinde 22 UR-GE Projesi yürütüldü, 2018 yıl sonu itibariyle 17 proje aktif olarak faaliyetlerine devam etmekte. Bugüne dek toplam 1234 üye firmamız UR-GE projelerine katılım gösterdi. Bu projeler kapsamında 23 firmamız ilk defa ihracat gerçekleştirdi ve 60 firmamız ilk defa heyete/fuara katılım sağladı.
 • 16 adet uluslararası konferansa katılarak sektörlerimizi temsil ettik ve çok taraflı katılım gerçekleşen platformlarda sektörlerimizin sesi olduk.
 • 9 adet çalıştay düzenledik; bu çalıştaylarda 502 sektör temsilcisini bir araya getirerek işbirliği kurma, sektörel sorunların çözümünde ve strateji belirlemeye yönelik ortak bir platform yarattık.
 • İMMİB'in ticaret politikası savunuculuğu faaliyetleri de 2018 yılında daha yoğun bir seviyede gerçekleşti. ABD'nin Genel Tercihler Sisteminden (GSP) Türkiye'yi çıkarma durumunda Türkiye'yi savunma görevi TİM tarafından İMMİB Genel Sekreterliğine verildi. ABD'nin çelik ithalatında %50 oranında vergi uygulamaya başlaması üzerine ÇİB önderliğinde lobi faaliyetleri ve Türkiye tarafından açılan iptal davası için avukatlık hizmeti alımı yapmaktayız.
 • Konvansiyonel, kimyasal ve biyolojik silahlar ile ilgili uluslararası anlaşmalar olan ve ülkemizi temsil görevi Birliğimize verilen, 192 ülkenin taraf olduğu Kimyasal Silahlar Sözleşmesi (KSS), 41 üyeli bir rejim olan ve Türkiye'nin kurucu üyeleri arasında bulunduğu Wassenaar Düzenlemesi ile 42 üye ülkesi bulunan Avustralya Grubu anlaşmaları kapsamında ihracat kontrol sürecini ve takibini gerçekleştirdik.
 • Bakanlığımızca 2017 yılında başlatılan ihracatçılara yeşil pasaport verilmesi uygulaması kapsamında Birliğimizce şimdiye kadar 2864 üyemizin yeşil pasaport sahibi olmasını sağladık, başvuruları almaya devam ediyoruz.
 • TİM'in İlk 1000 İhracatçı Firma listesinde 375 üyemiz yer aldı.
 • Tasarım ve AR&GE'nin ülkemiz ihracatının katma değerini arttırmada en önemli enstrümanlar arasında bulunduğu bilinci ile 4 adet tasarım yarışması ve 2 adet AR&GE Proje Pazarı düzenledik.
 • İhracat rekorları kıran üye firmalarımıza 4 adet ödül töreni organizasyonu ile plaketlerini takdim ettik.
 • IRCA Onaylı ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Baş Denetçi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ve 5S gibi teknik eğitimler; dış ticaret ve mevzuat eğitimleri, satış ve pazarlama eğitimleri, finans ve muhasebe eğitimleri, liderlik ve yöneticilik eğitimleri, kişisel gelişim eğitimleri gibi çok geniş bir yelpazede 317 günlük 170 adet eğitim düzenledik. 2018 yılında da Türkiye'nin en çok eğitim düzenleyen birliği olduk; eğitimlerimize çeşitli iş sahalarından 575 firma, 2259 kişi katıldı. Mesleki ve teknik eğitimler konusunda Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika verilebilmesi için MEB ile sözleşme imzaladık; 2019 yılında hayata geçecek İMMİB AKADEMİ projemizle, İMMİB-MEB onaylı sertifikalı eğitimlere başlayacağız.
 • 10.174.708 Euro bütçeli 3 adet AB projesinin yürütülmesinde yer aldık. Plastiklerin geri kazanımına yönelik teknolojilerin geliştirilmesini, gençlerin istihdam edilebilirliğini ve işgücü piyasasına katılımını, Avrupa çapında girişimcilerin hareketliliğini arttırmaya yönelik olan bu projelerimiz 2019 yılında da devam edecek.
 • 1 milyondan fazla gümrük beyannamesi onayı gerçekleştirdik.
 • Ticaret Bakanlığının 10.000 firmanın e-ticaret sitelerine üye yapılması projesi kapsamında 3650 üyemizin e-ticaret sitelerine üye olmasını sağladık.
 • Üyelerimizin fuar, heyet, Turquality, markalaşma gibi ihracata yönelik devlet desteklerinden en etkin ve hızlı şekilde faydalanabilmesi için yıl boyunca çok yoğun çalışarak başvuru kabulleri, dosya inceleme, eksiklik bildirimi ve süreç takibi yaptık.
 • Turquality tebliği kapsamında yer alan 259 markanın 94'ü İMMİB'de ve bu kapsamda 2018'de yapılan başvuru dosyalarının %36'sının inceleme ve sonuçlandırılma süreci Birliğimizce yürütüldü; Birliğimiz bu oranlarla bu yıl da en büyük hacme sahip birlik oldu. 
 • 3.000'e yakın yurt dışı fuar desteği, yurt içi fuar desteği, pazara giriş belgeleri desteği başvuru dosyası aldık.

 

 

Bunların yanı sıra Birliğimiz aşağıdaki konularda da faaliyetlerini devam ettirmektedir.

 • Sektörler itibariyle ihracatı kayıt ve tescil etmek ve bu kayıtları temel alarak istatistikler üretmek,
 • İhracat ile ilgili konularda derinlemesine analizler gerçekleştirerek raporlar hazırlamak,
 • Hedef pazarlar için pazar raporları hazırlamak ve benzeri Ar-Ge faaliyetlerinde bulunmak,
 • Türk ürünlerini dünya pazarlarına tanıtmak amacıyla gerekli ve faydalı görülen diğer kuruluşlarla işbirliği yapmak,
 • Mevcut ve potansiyel pazarlara yönelik pazar araştırmaları yapmak,
 • Avrupa Birliği uyum sürecinde Türk Kimya Sektörü için birçok yenilik ve değişikliği takip ederek bu kapsamda REACH ile ilgili çalışmaları sürdürmek.