HİİB KAPATMA BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BİLGİ VE BELGELER

1- Hariçte işleme izin belgesi aslı

2- Gümrük beyannameleri asılları (*)

3- Hariçte İşleme İzin Belgeleri/Hariçte İşleme İzinleri ile İlgili İthalat Listesi (İhracat:2007/5 sayılı Tebliğ Ek-7)

4- Hariçte İşleme İzin Belgeleri/Hariçte İşleme İzinleri ile İlgili Geçici İhracat Listesi (İhracat: 2007/5 sayılı Tebliğ Ek-8)   

5 - Hariçte İşleme İzin Belgesinin Kapatılmasına İlişkin Hammadde Sarfiyat Tablosu (İhracat 2007/5 sayılı Tebliğ Ek-9 veya ithal konusuna uygun olarak hazırlanacak sarfiyat hesabı)

(*): Taahhüt hesabına sayıldığına dair üzerine meşruhat düşülmüş ilgili beyannamenin fotokopisi alındıktan sonra belge sahibi firmaya iade edilmek üzere 

NOT:

Gerekli görülmesi halinde yukarıdaki bilgi ve belgeler dışında bilgi ve belge istenmesine veya yukarıda belirtilen bilgi ve belgelerden birinin veya birkaçının istenmemesine Ticaret Bakanlığınca (İhracat Genel Müdürlüğü) ve/veya kapatma işlemini yapan Bölge Müdürlüğünce karar verilir.