Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi-2010/8 Sayılı Tebliğ