İhracatımız Artıyor, Ülkemiz Kazanıyor

MURAT AKYÜZ
BAŞKAN

2017 yılında dünya ekonomisinin toparlanma süreci yaşadığını görüyoruz. Küresel piyasalarda ve emtia fiyatlarındaki dalgalanmalar da azalmış durumda. Küresel ekonomideki toparlanma sonrası Uluslararası Para Fonu (IMF) tahminlerine göre dünya ticaret hacminin 2017 yılında yüzde 3,5; 2018 yılında ise yüzde 3,6 oranında büyüyeceği öngörülüyor.

Bu olumlu havanın etkisiyle özelikle ihracatımızın da katkısıyla ülkemizin 2017 yılı 1. çeyrek büyümesi yüzde 5 olarak gerçekleşti. Bu gelişmeler “Atılım Yılı” ilan edilen 2017'de ülkemizin büyüme ve ihracat alanında önemli ilerleme sağladığının bir göstergesi.

Toplam ülke ihracatımız incelendiğinde 2017 yılı Temmuz ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre değer bazında yüzde 31,2 artış ile yaklaşık 11,5 milyar dolar olarak gerçekleşti. 2017 yılı Ocak-Temmuz döneminde ise ihracatta geçen yılın aynı dönemine göre değerde yüzde 10,7'lik bir artış oldu. Bu dönemde toplam ihracatımız 88,9 milyar dolar olarak gerçekleşti. Son 12 aylık dönemde toplam ihracatımız yüzde 7,5 artış ile yaklaşık 150 milyar dolara ulaştı.

Komşu ülkeler ile ihracatımız incelendiğinde ise, yılın ilk yedi aylık döneminde Irak'a toplam ihracatımız yüzde 26'lık artış ile 4,8 milyar dolara ulaşmıştır. İran'a ihracatımız ise yüzde 14,8 azalış ile 1,8 milyar dolar, Bulgaristan'a ihracatımız yüzde 26,4 artış ile 1,5 milyar dolar, Yunanistan'a olan ihracatımız yüzde 3,6 artış ile 867 milyon dolar, Azerbaycan'a ihracatımız yüzde 6,7 artış ile 740 milyon dolar, Gürcistan'a ihracatımız yüzde 2,9 azalış ile 635 milyon dolar ve Suriye'ye ihracatımız yüzde 1,48 artış ile 629 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Geride bıraktığımız yedi aylık döneme baktığımızda komşu ülkelere toplam ihracatımız, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11 oranında artarak 11 milyar dolara ulaşmıştır.

2017 yılının ilk yedi ayında elde ettiğimiz ihracat rakamlarımıza bakınca ülkemiz adına mutluyuz. Türkiye'nin büyüme hedeflerine ulaşmasında ihracatçılar olarak üzerimize düşen sorumlulukların bilincindeyiz. Sanayicimizin kararlı tutumu ve çalışma azmi, sorun yaşadığımız ülkelerdeki problemlerin yavaş yavaş aşılması ve Avrupa Birliği ülkelerinden gelen talep artışı gibi faktörlerin etkisiyle ihracatımızdaki artış trendi devam ediyor. Diğer yandan Rusya'daki toparlanmanın olumlu etkisini görmeye başladık. Temennimiz bu sürecin ilerleyen aylarda artarak sürmesi. İlk yarı ihracat performansını göz önüne aldığımızda yılın ikinci yarısından da umutluyuz, bu olumlu tabloyu sürdüreceğimizi düşünüyoruz. Özellikle sanayicilerimize finansal açıdan nefes aldıran teşvikler sayesinde daha cesur adımlar atılabileceğine inanıyoruz.

Üretim kalitesi ile dünyadaki rakipleri ile rahatlıkla rekabet eden ihracatçılarımızın katma değeri yüksek ürünlere ağırlık vermesi ve markalaşmaya yatırım yapması gerekiyor. İhracatçılarımız da artık katma değerli üretimi artırmak için dünya çapında yeni teknolojileri takip ediyor, tesislerini bu yönde modernize ediyor ve yeni tesisler kuruyorlar. Ayrıca Ar-Ge çalışmalarını yoğunlaştırarak Ar-Ge Merkezi başta olmak üzere ilgili Ar-Ge ve inovasyon desteklerinden yararlanıyor, üniversite ve araştırma kurumları ile ortak yenilikçi projeler gerçekleştiriyorlar. Giderek artan bilinç ve devletimizden gelen teşvikler sayesinde her iki konuda da önemli adımlar atılsa da henüz almamız gereken çok yol var.

İyi yetişmiş insan gücü, Ar-Ge çalışmalarının desteklendiği bir ortam ve girişimci bakış açısı ile katma değeri yüksek yenilikçi ürünler geliştirmekte zorlanmayacağımız, bu güçte olduğumuz inancındayım. Üniversite-Sanayi işbirliği modelinin doğru bir şekilde hayata geçirilmesi de Ar-Ge çalışmalarında sıçrama etkisi yapacaktır.

Yılın ikinci yarısında mevcut pozitif tablonun devam edeceğini görüyoruz. Önümüzdeki aylarda Türkiye'ye yapılacak yatırımların da artacağı düşüncesindeyiz. Böylece her şey çok daha iyi bir noktaya ulaşacak.

2023 yılı hedeflerimize ulaşabilmemiz için çok daha fazla çalışmamız gerekiyor. Hedeflerimize ulaşmamızda istikrar ve dengeli bir kurun en büyük yardımcımız olacağı düşüncesindeyiz. Ayrıca hükümetin ihracatçılarımızı destekleyen icraatları ve teşvikleri de büyük önem taşıyor.

İMMİB olarak biz de ülkemizi küresel düzeyde daha üst noktalara taşımak üzere çalışmalarımızı ara vermeksizin sürdürüyoruz. Son üç aylık dönemde Hong Kong'taki June Hong Kong Jewellery and Gem Fair ve Beauty World Middle East, Almanya'daki Interpack 2017, Hollanda'daki PLMA's World Of Private Label 2017, ABD'deki JCK Las Vegas Show ve Çin'deki The 2nd China Rugao International Stone And Equipment Exhibition fuarlarında milli katılım organizasyonları gerçekleştirdik.

İhracatçılarımıza sunulan desteklerin de etkisiyle 2017 yılının geriye kalan döneminde ihracat artışımızın devam edeceğine inanıyoruz. Bu kapsamda gerçekleştirdiğimiz birçok faaliyet ve hizmet ile ihracatçılarımıza olan desteğimizi son sürat sürdüreceğiz.