İhracatımıza Genel Bakış

MURAT AKYÜZ
BAŞKAN

Dünya genelinde ekonomik ve siyasi belirsizliklerin yoğun olarak hissedildiği bir yılı geride bıraktık. Küresel ticarette devam eden yavaşlama, yakın coğrafyamızda yaşanan gelişmeler ve önemli ihracat pazarlarımızdaki kayıpların sürmesi ülke ihracatımızı olumsuz olarak etkiledi. Tüm bu olumsuzluklara rağmen ihracatçılarımız üstün gayretleri sayesinde ülke ekonomimize önemli katkılar yapmayı sürdürdü.

Türkiye'nin 2016 yılı Ocak-Kasım döneminde tüm sektörlerde gerçekleştirdiği ihracat geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 2,4 azalış ile 129 milyar dolar olarak gerçekleşti. İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri (İMMİB) olarak ise, 2016 yılı Ocak-Kasım döneminde geçen senenin aynı dönemine oranla yüzde 6,3 azalış ile 31,8 milyar dolar ihracat gerçekleştirdik. Kasım ayı ihracatımız ise geçen yıla göre yüzde 4,4 azalışla 3,1 milyar dolar oldu.

İhracatımızdaki azalışın nedenlerini incelediğimizde, finansal piyasalarda gözlenen dalgalanmalar ve döviz kurlarında yaşanan ani değişimlerin maliyetleri artırması ile sektörlerimizin ihracatlarının olumsuz etkilendiğini görmekteyiz.

Daralan dünya ticareti ve yakın coğrafyamızda süregelen siyasi ve ekonomik belirsizlik ortamına rağmen İMMİB olarak ihracatçılarımıza katkı sağlayacak birçok faaliyet düzenlemekteyiz.

Bu faaliyetlerin başında, ilgili sektörlerin önde gelen yurtdışı fuarlarına yapılan milli katılım organizasyonları gelmektedir. Dünya çapında en önemli sektörel fuarlarda Türkiye milli katılımını organize ederek, firmalarımıza yardımcı olmayı sürdürmekteyiz. Bu fuarlarda gerek yaptığımız tanıtımlarla gerekse “Turkey Discover The Potential” temasını ön plana çıkaran organizasyonumuzla ihracatçılarımıza destek olmaktayız. Amacımız her zaman ihracatta önemli bir ivme yakalayan sektör temsilcilerimizi bu fuarlarda yeni işbirliklerine yönlendirmek, farklı pazarlarda fırsatlar yakalamalarını sağlamak ve ülkemize değer katmak. Yurtdışı fuarlarımızın yanında, ayrıca yurtiçinde gerçekleşen pek çok fuara da katılarak ihracatçılarımızın tanıtımı gerçekleştiriyoruz.

Birlik olarak gerçekleştirdiğimiz ticaret ve alım heyet organizasyonları ile, üyelerimizi ihracatlarının arttırılması ve yeni pazarlara açılmaları konusunda destekliyoruz.

Oldukça önemsediğimiz bir diğer faaliyetimiz ise, sektörel bazda düzenlenen Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Projeleridir. Belirli sayıda firmanın ortak hedef ve pazarlama faaliyetleri doğrultusunda bir araya getirilmesini amaçlayan bu projeler kapsamında, yurtdışı pazarlama faaliyetleri düzenlenmekte ve ihracatçılarımızın yeni pazarlara ulaşması hedeflenmektedir.

Sürdürülebilir ihracat ve kalkınmanın yolunun, ülkemizde yüksek katma değerli ürünlerin üretilmesinden geçtiği bugün herkesin kabul ettiği bir gerçek. Yüksek teknolojili ürünler ile yapılacak ihracat, ülkemize küresel pazarlarda rekabet avantajı kazandıracak, cari açığın kapanmasına büyük katkı sağlayacaktır. Bu amaca yönelik olarak farklı sektörlerde düzenlediğimiz Ar-Ge Proje Pazarı organizasyonlarına hız kesmeden devam etmekteyiz.

İhracatçılarımızın özgün ve inovatif ürünleri küresel pazarlara sunabilmesi konusunda öncülük yapmak gayesiyle her yıl bir çok sektörümüze yönelik olarak Tasarım Yarışmaları düzenlenmekteyiz. Bu yarışmalar sayesinde, inovatif ürünler sanayicilerimiz ile buluşmakta, aynı zamanda tasarımcılarımız da kendilerini tanıtma fırsatı yakalamaktadır.

Düzenlediğimiz yarışmaların yanında, gerçekleştirdiğimiz gelecek araştırması ve çalıştay organizasyonlarımızla, ihracatçılarımızın görüşleri alınarak sektörlerimizde yaşanılan sorunlar belirlenmekte ve bu sorunların çözümü yönünde adımlar atılmaktadır.

Eğitim - seminer faaliyetleri, Avrupa Birliği Projeleri ve sektörel yayınlar gibi çalışmalarımızla ihracatçılarımıza birçok konuda hizmet vermeye devam etmekte, yazılı ve görsel basında sektörlerimizin tanıtımını gerçekleştirmeyiz. İhracatın Yıldızları ödül törenlerimiz ile üyelerimizi teşvik ediyoruz.

İMMİB olarak ihracatçılarımız için gerçekleştirdiğimiz tüm bu faaliyetlerimize 2017 yılında da son sürat devam edeceğiz. Önümüzdeki dönemin kolay olmayacağının bilinciyle, İMMİB ailesi olarak Türkiye ekonomisinin büyüme hedeflerini destekleyen en önemli unsurlarından biri olan ihracatımızı her türlü zorluğa rağmen artırmak için tüm gayretimizle çalışıyoruz.