İhracatımızdaki Artış Hız Kesmeden Sürüyor

MURAT AKYÜZ
BAŞKAN

2017 yılına son derece hızlı başladık ve yakaladığımız bu ivme ile ihracatımızı artırmaya devam ediyoruz. Yılın geri kalanında da ihracattaki artışımızı sürdürerek, yıl sonu için belirlemiş olduğumuz ihracat hedeflerine ulaşacağımıza inanıyoruz.

2017 yılı Ekim ayında toplam ülke ihracatımız bir önceki yılın aynı ayına göre değer bazında yüzde 15,6 artış ile 13,5 milyar dolar olarak gerçekleşti. 2017 yılı Ocak-Ekim döneminde ise ihracatta geçen yılın aynı dönemine göre değerde yüzde 11'lik artış yakalanmış ve bu dönemde toplam ihracatımız 88,9 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. İlgili dönemde en çok ihracat gerçekleştirdiğimiz ilk on ülke Almanya, İngiltere, Irak, İtalya, A.B.D., Fransa, İspanya, Hollanda, Birleşik Arap Emirlikleri ve İsrail olarak sıralanmakta. Son 12 aylık dönemde toplam ihracatımız yüzde 10,7 artış ile yaklaşık 154 milyar dolara ulaştı. İMMİB ise 2017 yılı Ocak-Ekim döneminde toplam Türkiye ihracatının yüzde 27,6'lık kısmını gerçekleştirdi.

Küresel ticarette rekabet giderek artıyor. Biz de İMMİB olarak, var olduğumuz pazarlarda payımızı artırmak ve yeni pazarlarda kendimizi daha iyi tanıtmak için birçok faaliyet düzenlemekteyiz. Özellikle, yurt dışı fuar organizasyonları, sektörel uluslararası rekabetçiliği geliştirme projeleri, ticaret ve alım heyetleri, dünyada yaygınlaştırdığımız Türk Ticaret Merkezleri ve diğer birçok organizasyon ile ihracatçılarımıza destek oluyoruz, olmaya da devam edeceğiz.   

Var olduğumuz pazarlarda payımızı artırmanın yanı sıra, yeni pazarlarda kendimizi daha iyi tanıtmak açısından fuarlar büyük önem taşıyor. İhracatçı firmalarımızla birlikte bu yıl da yoğun bir fuar programı geçirdik ve dünyanın dört bir yanına ulaştık. Milli katılım organizasyonlarımızın ihracatımıza katkısını her geçen yıl daha da çok görüyoruz. Özellikle ihracata yeni başlamış ve ihracatını artırmak isteyen firmalar için önemli bir atlama eşiği diyebiliriz. Sürdürülebilir ihracattan söz etmek için mutlaka tanıtım çalışmalarına ağırlık vermemiz gerekiyor.

Her fırsatta vurguladığımız gibi sürdürülebilir ihracata ulaşmamız ve ihracatımızın birim kilogram değerini artırmamız önemli ölçüde Ar-Ge ve inovasyon gücümüze bağlı. Ülkemizi bugün bulunduğu konumdan çok daha iyi noktalara taşımayı ve ihracatımızı artırmayı hedeflediğimiz bir ortamda, bunun için katma değeri yüksek üretime odaklanmamız gerekli. Ar-Ge çalışmaları ve inovasyon gerçekleştirmeden katma değeri yüksek üretimden bahsetmemiz mümkün değil. Uzun yıllardır bu iki konunun öneminin altını çiziyor ve bu alanlarda teşvik edici çalışmaları hayata geçiriyoruz.

Bu kapsamda yakın gelecekte 4. Endüstri Devrimi'nin tüm dünyada iş yapış şekillerinde önemli bir kırılma noktası olacağı tartışılmaz bir gerçek. Daha hızlı, daha kaliteli, daha verimli bir sanayi yolculuğuna işaret eden 4. Endüstri Devrimi dijital teknolojiler ile şekillenip akıllı robotlar, büyük veri, nesnelerin interneti, 3-D baskı gibi hayatı kolaylaştıran pek çok kavramla tanışmamızı sağlıyor. Yeni dönem ile birlikte ileri teknoloji üretimi de bir zorunluluk olarak karşımıza çıkıyor. Bu noktada ülke sanayicileri olarak bizim de bu döneme hızla entegre olmamız gerekiyor. Yüksek teknoloji üretimi konusunda ülkemizde son yıllarda önemli adımlar atıldı. Ancak daha gidecek da çok yolumuz var. İhracatçı Birlikleri olarak bu konudaki sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Ar-Ge ve inovasyona yönelik düzenlediğimiz faaliyetler ile var olan Ar-Ge bilincinin artmasına ve yaygınlaşmasına yönelik çalışmalar gerçekleştiriyoruz.

İhracatımızdaki artış hız kesmeden devam ediyor. İMMİB olarak, önümüzdeki dönemde de ülkemize ve ihracatımıza en fazla katkıyı sunabilmek adına çalışmalarımızı yoğun bir gayret içinde sürdüreceğiz.