Haberler

BAŞKANDAN

Adnan ASLAN

2021 Yılı Değerlendirmesi

İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri (İMMİB) olarak, 6 birlik, 65 bini aşan üyemiz ve temsil ettiğimiz sektörler ile Türkiye'nin kümülatif mal ihracatının yaklaşık yüzde 40'ını karşılıyoruz. İhracatçılarımızın, küresel ticaretteki başarısının, ülkemizin ise dünya ticaret pastasından aldığı payın artırılması için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Birlik olarak aynı şekilde ülke istihdamına, ülkemizin cari dengesine ve üretimine her yıl ciddi oranda katkı sağlıyoruz.       

GENEL SEKRETERDEN

Dr. S. Armağan VURDU

Dünya Ticaret Örgütü 12. Bakanlar Konferansı

Küresel ticaretin kalbi olarak görülen Dünya Ticaret Örgütü'nün en yüksek karar alma merci olan ve normal koşullarda iki yılda bir yapılması öngörülen Bakanlar Konferansı, pandemi sebebiyle iki defadır erteleniyordu. Yoğun müzakerelerin gerçekleştiği 12. Bakanlar Konferansı 17 Haziran sabahında sona erdi. Konferansın sonuç bildirgeleri, yıllardır tartışılan konuların bir kısmı açısından ilerleme kaydedildiğini gösteriyor.